Biuro zawodów Garmin Iron Triathlon Syców

W zawodach Garmin Iron Triathlon Syców nie będzie klasycznego Biura Zawodów, w którym będzie można odebrać pakiet, czy zapisać się na zawody. Rejestracja przeprowadzona będzie przez system startlist.pl, a przygotowane pakiety startowe będą do pobrania przez zawodników w strefie zmian.

Pakiet startowy odebrać można wyłącznie osobiściepo wejściu do strefy zmian w godzinach wskazanych w regulaminie. Będzie on znajdował się przy stanowisku z numerem startowym zawodnika. Przed wejściem do strefy zmian należy przekazać sędziemu podpisaną kartę zawodnika, licencję PZTri oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. Karta z numerem startowym zawiera oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność. Będzie ją można wygenerować na pięć dni przed zawodami po zalogowaniu się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl w zakładce “MÓJ PROFIL”.  Zawodnik bez wydrukowanej karty zawodnika nie będzie dopuszczony do startu.

Osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Garmin Iron Triathlon Syców.

ZGODA RODZICÓW – POBIERZ TUTAJ