Elbląg | Garmin Iron Triathlon
Garmin Iron Triathlon Elbląg

DO STARTU POZOSTAŁO:

dni
godz
min
sek

Zawody Garmin Iron Triathlon Elbląg na stałe wpisały się w kalendarz zawodów triathlonowych w Polsce! W tym roku triathloniści będą mieli możliwość rywalizowania tu na jedynej atestowanej trasie!

Impreza odbędzie się 28 lipca 2019 r., a triathloniści będą mieli do pokonania 3 dystanse: 1/2 IM, 1/4 IM oraz 1/8 IM! Na każdym dystansie będzie można również wystartować w trzyosobowej sztafecie, w której jeden zawodnik płynie, drugi jedzie na rowerze, a trzeci biegnie. Tego samego dnia zostaną rozegrane zawody dla dzieci i młodzieży Garmin Kids.

Centrum imprezy zostanie zlokalizowane nad rzeką Elbląg, w samym centrum elbląskiej starówki. Triathloniści mogą ponownie liczyć na szybką, dokładnie wymierzoną trasę z dobrym asfaltem, która sprzyja biciu rekordów życiowych.

A tak było w Elblągu w 2018:

 • Elbląg, położony jest nad rzeką o tej samej nazwie, w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w pobliżu Zalewu Wiślanego. Usytuowany jest przy drodze nr 7 Warszawa-Gdańsk, oraz przy tzw. “Berlince” – drodze do Kaliningradu, 60 km od Gdańska, 50 km od granicy polsko-rosyjskiej i 100 km od Kaliningradu. Miasto liczy obecnie 124 tys. Mieszkańców i jest dynamicznie rozwijającym się miastem na prawach powiatu, ośrodkiem przemysłowym, akademickim i kulturalnym, atrakcyjną bazą wypadową dla turystów. Jest też portem morskim.

  Elbląg jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Początki miasta przypadają na rok 1237, a w roku 1246 roku Elbląg otrzymał prawa miejskie. Wówczas znajdowała się tu siedziba krajowych mistrzów Zakonu Krzyżackiego. W XIV wieku Elbląg był ważnym ośrodkiem portowym, należał do związku miast hanzeatyckich i prowadził ożywione kontakty handlowe m.in. z Niemcami, Skandynawią, Anglią, Niderlandami. W ciągu wieków znajdował się pod panowaniem krzyżackim, polskim, a w XVI wieku był pod okupacją szwedzką.

  Po I rozbiorze Polski w 1772 roku Elbląg został wcielony do państwa pruskiego. Ożywienie miasta nastąpiło w XIX wieku. Elbląg znalazł się na szlaku kolejowym. Do eksploatacji przekazany został Kanał Elbląski. Powstały zakłady, m.in. browar, fabryka cygar, lokomotyw i samochodów. Szczególne znaczenie dla miasta miała jednak stocznia, założona przez Ferdynanda Schichau. W Elblągu budowano m.in. torpedowce, łodzie podwodne i lokomotywy.

  W 1945 roku miasto wróciło do Polski. Wskutek działań wojennych Elbląg został zniszczony w około 65 proc. Szczególnie ucierpiało Stare Miasto. Zabytkowe kamieniczki legły w gruzach. Inne, uszkodzone, rozebrano. Większość dotychczasowych elblążan opuściła miasto. Trud odbudowy przejęli przesiedleńcy. W ciągu minionych lat powstały nowe zakłady pracy i osiedla mieszkaniowe.

  Atrakcje Elbląga

  Elbląska Starówka

  Starówka z historycznym układem urbanistycznym, podzamczem, zespołem klasztornym i szpitalnym, z charakterystyczną dla Elbląga Ścieżką Kościelną, z zespołem zrekonstruowanych kamieniczek, to miejsce, które powinien odwiedzić każdy turysta. Od 30 lat prowadzona jest odbudowa Starówki w nurcie retrowersji. Kamieniczki, które powstają nawiązują do dawnego stylu, ale nie są wiernym odtworzeniem historycznych budynków.

  Dodatkowo na Starym Mieście znajduje się wiele atrakcji turystycznych m.in. gotyckie budowle: katedra pw. Św. Mikołaja, Centrum Sztuki – Galeria EL oraz Brama Targowa. Będąc w Elblągu warto odwiedzić także Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Ze Starówki można również rozpocząć wycieczkę unikatowym szlakiem wodnym, jakim bez wątpienia jest Kanał Elbląski.

  Elbląskie Stare Miasto to jeden z największych w Europie teren objęty kompleksowymi badaniami archeologicznymi. Na podstawie ogromnej ilości wydobytych zabytków, od trzynasto- do dziewiętnastowiecznych, wiadomo współcześnie jak wyglądało życie codzienne dawnych elblążan. Wśród kilkuset tysięcy odnalezionych eksponatów, najcenniejsze z nich to: osiem instrumentów muzycznych, 23 tabliczki woskowe, sześć znaków pielgrzymich, wspaniałe mauretańskie średniowieczne talerze, zabawki, broń i liczne wyroby ze szkła.  Badania archeologiczne na Starym Mieście w Elblągu prowadzone są sezonowo, od 1980 roku, przez grupę archeologów z Pracowni Archeologii Miast przy Muzeum w Elblągu.

  ELBLĄG

  Katedra św. Mikołaja

  Katedra pw. św. Mikołaja to jeden z najstarszych obiektów sakralnych w Elblągu. W surowym, gotyckim wnętrzu kościoła można doświadczyć tchnienia przeszłości. Jest to świątynia trzynawowa, halowa z dwuprzęsłowym prezbiterium. Na przestrzeni wieków była kilkakrotnie przebudowywana m.in. po wielkim pożarze w 1777 roku, w następstwie uderzenia piorunu, a także po zniszczeniach spowodowanych działaniami wojennymi w lutym 1945 roku.

  Do ciekawszych zabytków, które oglądać można we wnętrzu katedry należy m.in. brązowa chrzcielnica pochodząca z 1387 roku a wykonana przez mistrza Bernhausera i ołtarze ufundowane przez cechy elbląskich rzemieślników.

  Na wieży katedry znajduje się punkt widokowy, z którego rozpościera się widok na panoramę miasta i okolic. Wejście na wieżę zajmuje ok. 20 minut. Wstęp jest  wolny.

  Muzeum Archeologiczno-Historyczne

  W Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu można podziwiać eksponaty pochodzące z dwóch stanowisk archeologicznych: Starego Miasta w Elblągu i dawnej osady handlowej Truso. Prowadzone na terenie Starego Miasta prace wykopaliskowe, na niespotykaną w Europie skalę, sprawiają, że z każdym rokiem zbiory muzealne powiększają się o tysiące kolejnych przedmiotów wykonanych z ceramiki, metalu, drewna, skóry, bursztynu, szkła itp. Niektóre z tych przedmiotów są ewenementami na skalę europejską Odnalezione przedmioty świadczą także o rozległych kontaktach handlowych kupców elbląskich z wieloma ośrodkami dawnej Europy.

  Rewelacyjne wyniki przyniosły także badania na stanowisku Truso. W VIII – X wieku n.e. nad brzegami jeziora Drużno została założona przez duńskich Wikingów faktoria handlowa. W pewnym okresie jej znaczenie w wymianie handlowej w strefie Bałtyku porównywane było z osadami Birka, w pobliżu Sztokholmu i w Hedeby, na Półwyspie Jutlandzkim. W Truso prześledzić można związki handlowe z wieloma regionami dawnej Europy a także z krajami arabskimi.

  Kolekcje te uzupełniają wyroby elbląskiego rzemiosła: meble, puchary z cyny itp.

  elbląg muzeum

  Kanał Elbląski

  Kanał Elbląski o długości 82 km ze względu na funkcjonujące na nim od 1860 roku urządzenia hydrotechniczne jest zaliczany do ewenementów w skali światowej.

  Różnica poziomów kanału na długości 9,6 km zmienia się o ponad 100 m, które statek pokonuje po lądzie przy pomocy pięciu napędzanych wodą pochylni.

  Rejon Kanału Elbląskiego i jego najbliższe okolice stanowią obszar chronionego krajobrazu.

  Niepowtarzalne walory przyrodniczo-krajobrazowe poznaje i podziwia tu corocznie tysiące turystów – pasażerów żeglugi wycieczkowej i indywidualnych wodniaków. Mimo tak wielkiej rzeszy amatorów natury ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze nie zagraża koegzystencji setek gatunków flory i fauny dzięki istnieniu rezerwatów, parków krajobrazowych i wspomnianych obszarów chronionego krajobrazu.

  Kanał Elbląski z niepowtarzalnym na skalę światową systemem pochylni znalazł się na liście Siedmiu Cudów Polski tuż obok Kopalni Soli w Wieliczce, Zamku w Malborku i Katedry na Wawelu.

  Kanał Elbląski jest unikalnym systemem wodnym łączącym kilka zachodnio-mazurskich jezior z Zalewem Wiślanym. Oryginalność polega na pokonywaniu 100-metrowej, prawie naturalnej występującej w tym regionie, różnicy poziomów wody przy pomocy systemu śluz i pochylni. Te ostatnie są szynowymi urządzeniami wyciągowymi napędzanymi mechanicznie siłą przepływu wody.

  Ten światowej klasy zabytek sztuki hydrotechnicznej, zaprojektowany przez holenderskiego inżyniera Jakoba Georga Steenke na pocz. XIX w. na dworze Fryderyka I i II w celu gospodarczego połączenia wodnego Prus Wschodnich (niem. “Oberland”) z Bałtykiem – prawie 20 lat czekał na rozpoczęcie budowy, (1825-1844).

  Znacznie krócej trwała sama budowa, bo tylko 8 lat. Od 1852 r., między Iławą a Elblągiem zaczął kursować pierwszy parowiec.

  Odcinek Miłomłyn – Ostróda otwarto oficjalnie dopiero w 1860 r., mimo, iż pierwszy statek z Elbląga przypłynął kanałem do Ostródy już w 1856 r. Ostatni odcinek systemu kanałów z Ostródy do Starych Jabłonek przez Jez. Pauzeńskie oddano dopiero w 1873 r.

  Niemal równoległe uruchomienie w 1872 r. konkurencyjnej linii kolejowej osłabiło gospodarcze znaczenie kanału, jednak do 1912 r. służył on wyłącznie transportowi płodów rolnych, drewna i artykułów przemysłowych.

  Po 1927 r. statek “Konrad” zbudowany w stoczni elbląskiej rozpoczął regularne rejsy turystyczne Ostróda-Elbląg. Działania wojenne 1945 r. spowodowały poważne uszkodzenia techniczne urządzeń kanału. W 1948 r. ponownie udrożniono kanał, na którym Żegluga Gdańska wznowiła regularne rejsy turystyczne. Obecnie armatorem jest samorządowy Zakład Komunikacji Miejskiej w Ostródzie “Żegluga Ostródzko-Elbląska”. W latach 2013-2014 Kanał łącznie z pochylniami i śluzami przeszedł gruntowny remont – m. in. odmulono koryto, umocniono brzegi, odtworzono zabytkowe elementy techniczne.

  kanał elbląski

  Centrum Sztuki Galeria EL

  Centrum Sztuki Galeria EL mieści się w dawnym kościele podominikańskim. Dominikanie przybyli do Elbląga z Krakowa, w 1238 roku krzyżacki mistrz krajowy Herman Balk nadał zakonowi przywilej lokacyjny – teren, na którym stanęła świątynia. Kościół był kilkakrotnie przebudowywany. W 1945 roku świątynia została poważnie uszkodzona. W latach 70., dzięki inicjatywie grupy entuzjastów, kościół został odbudowany a następnie zaadoptowany na centrum sztuki współczesnej.

  W 2011 roku wnętrze Galerii zyskało nowoczesną, dwupoziomową szklaną emporę, na której odbywają się wystawy. Niezwykłe jest połączenie współczesnych eksponatów i szklanej empory z zabytkowym wnętrzem gotyckiej świątyni. Na ścianach dawnego kościoła znaleźć można kilkusetletnie epitafia, a na posadzkach leżą dawne płyty nagrobne. Współczesna oferta Galerii jest bardzo różnorodna, od typowych wystaw, poprzez przedstawienia, koncerty, festiwale, aż po performance i warsztaty. 

  galeria el elbląg

  Bażantarnia

  Bażantarnia to piękny park leśny położony na skraju Wysoczyzny Elbląskiej, obejmujący 369 ha. Górskie cechy tego terenu, zbocza pokryte pięknym bukowo-grabowym lasem, wzgórza, strumyki, tajemnicze jary – wszystko to sprawia, że Bażantarnia jest ulubionym miejscem odpoczynku elblążan. Wytyczone szlaki zachęcają do pieszych wędrówek. Wybierając wędrówkę wzdłuż doliny Srebrnego Potoku natrafimy na leżący w korycie rzeczki Diabelski Kamień upuszczony wg legendy przez szatana. Wprawne oko wypatrzy na kamieniu odcisk czarciej łapy.

  Park Bażantarnia to płuca Elbląga, piękne tereny rekreacyjne, na których można spotkać sarnę, jelenia, dzika i lisy. Najliczniejszą grupę zwierząt stanowią jednak ptaki. Bażantarnia jest odpowiednim miejscem do uprawiania turystyki pieszej, konnej, rowerowej, a zimą leśne ścieżki świetnie nadają się do uprawiania narciarstwa biegowego.

  bażantarnia elbląg

  Przy rzeczce Kumieli istniało niegdyś 7 młynów. Jednym z zachowanych jest Zabytkowym Zespół Młyna Wodnego z XIX wieku znajdujący się między Bażantarnią a parkiem Dolinka. Składa się z trzech budynków z czerwonej cegły. Wciąż podziwiać tu można niektóre oryginalne elementy wyposażenia młyna. Młyn funkcjonował do lat 70-tych XX w. Dziś mieści się tu hotel.

  W otulinie lasu Bażantarnia znajduje się malowniczo położona Góra Chrobrego, warto wspiąć się na ten szczyt by podziwiać piękną panoramę Elbląga i okolic. Przy dobrej pogodzie dostrzeżemy wody Zalewu Wiślanego. Zimą Góra Chrobrego staje się centrum sportów zimowych – wyciągi orczykowe, oświetlony stok, trasy narciarskie opiniowane przez GOPR, trasy narciarstwa biegowego i snowpark sprawiają, że miłośnicy białego szaleństwa znajdą tu najlepsze warunki do jazdy na nartach i snowboardzie w całej Polsce północnej. Latem działa tu natomiast park linowy.

  bażantarnia elblag

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

Polityka Prywatności
(c) 2014-2019 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl