Regulamin | Garmin Iron Triathlon

Garmin Iron Triathlon Ślesin Regulamin

GARMIN IRON TRIATHLON ŚLESIN 2018
1/4 IM (0,95-45-10,55) | 1/8 IM (0,475-22,5-5,275)
ŚLESIN, 03.06.2018

  1. Urząd Miasta i Gminy Ślesin
  2. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Ślesin w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Ślesina i okolic.
  1. GARMIN Iron Triathlon Ślesin odbędzie się w dniu 03.06.2018 (niedziela).
  2. Start będzie znajdować się nad Jeziorem Ślesińskim przy ul. Napoleona.
  3. Strefa zmian będzie znajdować się na Rynku przy ul. Żwirki i Wigury w Ślesinie.
  4. Meta będzie znajdować się w Parku Miejskim, przy plaży nad Jeziorem Ślesińskim (dojście promenadą lub od ul. Józefa Czekalskiego).
 • Sobota, 2.06.2018
  16:00 – 19:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) 
  16:00 – 19:00 EXPO oraz inne atrakcje

  Niedziela, 3.06.2018
  07:00 – 09:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
  07:00 – 15:30 EXPO oraz inne atrakcje
  07:30 – 9:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
  09:30 start kategorii wiekowej 1-3 lat – bieg na 200 m
  09:35 start kategorii wiekowej 4 -5 lat – bieg na 200 m
  09:40 start kategorii wiekowej 6 -7 lat – bieg na 200 m

  09:45 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m

  09:50 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  10:00 ceremonia wręczania nagród dla dzieci (okolice mety)

  10:15 oficjalne otwarcie GARMIN Iron Triathlon
  10:20 odprawa techniczna
  10:50 wspólny start dystans 1/8 IM (indywidualnie i sztafety)
  10:50 rolling start dystans 1/4 IM (indywidualnie i sztafety)
  14:00 – 15:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian

  15:00 zamknięcie trasy

  15:00 – 15:30 ceremonia wręczania nagród

  Program może ulec zmianie!

  1. GARMIN Iron Triathlon Ślesin rozegrany zostanie na dystansie 1/4 IM (0,95-45-10,55) i 1/8 IM (0,475-22,5-5,275).
  2. Pływanie na dystansie 0,95 km dla dystansu 1/4 IM oraz na dystansie 0,475 km dla dystansu 1/8 IM. Spodziewana temperatura wody ok. 22°C. Głębokość jeziora do 26 m. Dystans 1/4 IM rolling start z brzegu, dystans 1/8 IM – start z wody. Pianki dozwolone.
  3. Rower na dystansie 45 km (2 pętle x 22,5 km) dla dystansu 1/4 IM oraz na dystansie 22,5 km (1 pętla x 22,5 km) dla dystansu 1/8 IM. Oznaczenie trasy co 5 km. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy na czas wyścigu będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się po trasie zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
  4. Bieg na dystansie 10,55 km (4 pętle, w tym 3 pętle po 2,77 km i 1 niepełna pętla po 2,16 km + dobieg do mety 80 m) dla dystansu 1/4 IM oraz na dystansie 5,275 km (1 pęta o długości 2,77 km oraz 1 niepełne okrążenie, które liczy 2,16 km, a także dobiegu do mety o długości 80 m) dla dystansu 1/8 IM. Pomiar trasy GPS.
  5. Limit czasu ukończenia zawodów – 4 godziny na dystansie 1/4 IM i 2 godziny na dystansie 1/8 IM.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się w Parku Miejskim, przy plaży nad Jeziorem Ślesińskim (dojście promenadą lub od ul. Józefa Czekalskiego).
  2. Biuro zawodów będzie czynne 02.06.2018 r. w godzinach 16.00 – 19.00 i w dniu imprezy 03.06.2018 r. w godzinach 7:00-09:00.
  3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
  4. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.
  1. W ramach Garmin Iron Triathlon Ślesin rozegrane będą również sztafety triathlonowe na dystansie 1/4 IM oraz 1/8 IM. W wyścigu sztafetowym mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły. W wyścigu sztafet nie ma podziału na płeć i kategorie wiekowe.
  2. Każdy uczestnik sztafety startuje w jednej z konkurencji według następującej kolejności: pływanie, kolarstwo, bieganie.
  3. Start kolejnego zawodnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku rowerowym w strefie zmian z chwilą zakończenia wcześniejszej konkurencji przez poprzedniego uczestnika i przekazania następnemu zawodnikowi sztafety w strefie zmian chipa do pomiaru czasu/numeru startowego (po pływaniu zawodnik przekazuje chip zawodnikowi startującemu w etapie rowerowym/po etapie rowerowym zawodnik przekazuje chip i numer startowy osobie biorącej udział w etapie biegowym).
  4. W sztafecie na dystansie 1/4 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat. W sztafecie na dystansie 1/8 IM mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu mają rocznikowo 16 lat (i starsi).
  5. Sztafetę zgłasza kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu zaznacza opcję „Sztafeta” i wpisuje pozostałych członków sztafety.
  6. Jeden uczestnik sztafety może pokonać jeden odcinek (pływanie lub rower lub bieg).
  7. W skład sztafety mogą wejść kobiety i/lub mężczyźni. Dopuszczone będę sztafety mieszane.
  8. Koszt udziału w sztafecie to aktualna cena za udział w zawodach + 150 PLN.
  9. Pakiet startowy dla sztafet, to podstawowy pakiet dla zawodnika ze startu indywidualnego oraz 2 dodatkowe czepki dla członków sztafet oraz 2 dodatkowe medale na mecie.
  1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/4 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-24 lat)
   K 25 (25-29 lat)
   K 30 (30-34 lat)
   K 35 (35-39 lat)
   K 40 (40-44 lat)
   K 45 (45-49 lat)
   K 50 (50-54 lat)
   K 55 (55-59 lat)
   K 60 (60-64 lat)
   K 65 (65-69 lat)
   K 70+ (70 lat i więcej)
   K MŚ – „Mistrzyni Ślesina” –  tylko mieszkańcy Ślesina, którzy przy zgłoszeniu wpiszą Ślesin w polu „miasto”
  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/4 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-24 lat)
   M 25 (25-29 lat)
   M 30 (30-34 lat)
   M 35 (35-39 lat)
   M 40 (40-44 lat)
   M 45 (45-49 lat)
   M 50 (50-54 lat)
   M 55 (55-59 lat)
   M 60 (60-64 lat)
   M 65 (65-69 lat)
   M 70 (70 i więcej)
   M MŚ – „Mistrz Ślesina” –  tylko mieszkańcy Ślesina, którzy przy zgłoszeniu wpiszą Ślesin w polu „miasto”
  3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   K (generalna kobiet)
   K 16 (16-17 lat)
   K 18 (18-19 lat)
   K 20 (20-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-60 lat)
   K 60 (60 lat i więcej)
  4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   M (generalna mężczyzn)
   M 16 (16-17 lat)
   M 18 (18-19 lat)
   M 20 (20-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-60 lat)
   M 60 (60 lat i więcej)
  5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/4 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/8 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w rywalizacji indywidualnej w każdej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkowe statuetki.
  2. Trzy najlepsze sztafety w rywalizacji zespołów trzyosobowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
  3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  4. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
  5. Każdy zawodnik, który ukończy GARMIN Iron Triathlon Ślesin otrzyma okolicznościowy medal.
  1. Do klasyfikacji końcowej cyklu GARMIN Iron Triathlon 2018 na dystansie 1/4 IM będzie liczyła się suma 4 najlepszych czasów spośród zawodów wchodzących w skład cyklu GARMIN Iron Triathlon 2018 na dystansie 1/4 IM. Takie same zasady obowiązują w przypadku klasyfikacji sztafet na dystansie 1/4 IM. Najlepsze trzy zawodniczki i najlepszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej i kategorii generalnej otrzymają statuetki za klasyfikację końcową cyklu. Zawody na dystansie 1/4 IM odbędą się w miejscowościach: Płock, Ślesin, Elbląg, Stężyca, Piaseczno, Gołdap, Augustów.
  2. Do klasyfikacji końcowej cyklu GARMIN Iron Triathlon 2018 na dystansie 1/8 IM będzie liczyła się suma 4 najlepszych czasów spośród zawodów wchodzących w skład cyklu GARMIN Iron Triathlon 2018 na dystansie 1/8 IM. Takie same zasady obowiązują w przypadku klasyfikacji sztafet na dystansie 1/8 IM. Najlepsze trzy zawodniczki i najlepszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej i kategorii generalnej otrzymają statuetki za klasyfikację końcową cyklu Zawody na dystansie 1/8 IM odbędą się w miejscowościach: Płock, Ślesin, Elbląg, Stężyca, Piaseczno, Gołdap, Augustów.
  3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą minimum 4 imprezy z cyklu GARMIN Iron Triathlon 2018 na dowolnym dystansie otrzymają pamiątkową koszulkę polo finishera oraz będą mogli wziąć udział w rywalizacji „Kto pierwszy ten lepszy”, w której nagrodą będzie samochód osobowy.
  4. Dodatkową klasyfikacją generalną cyklu na dystansie 1/4 IM w ramach GARMIN Iron Triathlon 2018, w której zostaną wręczone nagrody rzeczowe, będzie „Battle of the sexes” czyli bitwa płci (połączona klasyfikacja kobiet i mężczyzn). W bitwie płci liczy się łączny czas najlepszych czterech wyników z imprez na dystansie 1/4 IM pierwszego mężczyzny i łączny czas najlepszych czterech wyników z imprez na dystansie 1/4 IM pierwszej kobiety, który będzie porównany z wynikami Mistrzów Świata z Hawajów z 2017 roku. Który z zawodników będzie bliżej czasu Patricka Lange (8:01:40) i która z zawodniczek będzie bliżej czasu Danieli Ryf (8:50:47) lub kto pokona ten czas z większą przewagą zwycięży w klasyfikacji „Battle of the sexes”. W ten sposób wyłoni się najlepszy zawodnik lub zawodniczka całego cyklu i będzie można wirtualnie porównać czasy z najlepszymi zawodnikami na świecie. Klasyfikacja „Battle of the sexes” będzie prowadzona wyłącznie na dystansie 1/4 IM.
  5. Kategorie wiekowe i klasyfikacje końcowe kobiet na dystansie 1/4 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-24 lat)
   K 25 (25-29 lat)
   K 30 (30-34 lat)
   K 35 (35-39 lat)
   K 40 (40-44 lat)
   K 45 (45-49 lat)
   K 50 (50-54 lat)
   K 55 (55-59 lat)
   K 60 (60-64 lat)
   K 65 (65-69 lat)
   K 70+ (70 lat i więcej)
  1. Kategorie wiekowe i klasyfikacje końcowe mężczyzn na dystansie 1/4 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-24 lat)
   M 25 (25-29 lat)
   M 30 (30-34 lat)
   M 35 (35-39 lat)
   M 40 (40-44 lat)
   M 45 (45-49 lat)
   M 50 (50-54 lat)
   M 55 (55-59 lat)
   M 60 (60-64 lat)
   M 65 (65-69 lat)
   M 70 (70 i więcej)
  1. Kategorie wiekowe i klasyfikacje końcowe kobiet na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   K (generalna kobiet)
   K 16 (16-17 lat)
   K 18 (18-19 lat)
   K 20 (20-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-60 lat)
   K 60 (60 lat i więcej)
  1. Kategorie wiekowe i klasyfikacje końcowe mężczyzn na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   M (generalna mężczyzn)
   M 16 (16-17 lat)
   M 18 (18-19 lat)
   M 20 (20-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-60 lat)
   M 60 (60 lat i więcej)
  1. Kategorie wiekowe i klasyfikacje końcowe sztafet na dystansie 1/4 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  1. Kategorie wiekowe i klasyfikacje końcowe sztafet na dystansie 1/8 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  1. W zawodach GARMIN Iron Triathlon na dystansie 1/4 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
  2. W zawodach Garmin Iron Triathlon na dystansie 1/8 IM mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu, mają rocznikowo 16 lat i starsi oraz przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem i podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia. Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Garmin Iron Triathlon Ślesin 2018.

  ZGODA RODZICÓW – pobierz TUTAJ

  1. Kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na startlist.pl.
  2. Wszystkich zawodników, poza zawodnikami startującymi w sztafetach, obowiązują aktualne licencje Polskiego Związku Triathlonu. Licencja może być roczna lub jednorazowa.
  1. Zgłoszenia do GARMIN Iron Triathlon Ślesin będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.irontriathlon.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.irontriathlon.pl i klikając w menu „ŚLESIN” -> „FORMULARZ”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  4. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  5. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  6. Obowiązuje limit uczestników 600 osób na dystans 1/4 IM oraz 300 osób na dystans 1/8 IM (limity mogą ulec zmianie).
  7. W przypadku osiągnięcia limitu 600 uczestników na dystansie 1/4 IM i 300 uczestników na dystansie 1/8 IM, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  8. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia jej w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  9. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 3.06.2018 do godziny 9:00. Zgłoszenia będą przyjmowane także w biurze zawodów (w godzinach pracy biura podanych w punkcie VI.2.), jeśli pozostaną wolne miejsca.
  10. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Garmin Iron Triathlon Ślesin do dnia 20.05.2018, a także ma prawo przenieść opłatę startową z Garmin Iron Triathlon Ślesin na inną imprezę z cyklu do dnia 20.05.2018. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu dłuższego na krótszy zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie. Różnicy w wysokości opłat startowych organizator nie zwraca. W przypadku zmiany dystansu z krótszego na dłuższy zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty, do aktualnej opłaty startowej dystansu dłuższego. W celu zlecenia zamiany dystansów wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
  11. W przypadku zgłoszeń sztafet, zgłoszenia powinien dokonać kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu wpisuje pozostałych członków sztafety.
  1. W zawodach GARMIN Iron Triathlon Ślesin na dystansie 1/4 IM obowiązują opłaty w wysokości:
   200,00 PLN płatne do 31.12.2017
   250,00 PLN płatne do 28.02.2018
   300,00 PLN płatne do 22.05.2018
   500,00 PLN płatne do 03.06.2018
  1. W zawodach GARMIN Iron Triathlon Ślesin na dystansie 1/8 IM obowiązują opłaty w wysokości:
   150,00 PLN płatne do 31.12.2017
   175,00 PLN płatne do 28.02.2018
   200,00 PLN płatne do 22.05.2018
   400,00 PLN płatne do 03.06.2018
  1. W zawodach GARMIN Iron Triathlon Ślesin na dystansie 1/4 IM w ramach rywalizacji sztafet obowiązują opłaty w wysokości:
   350,00 PLN płatne do 31.12.2017
   400,00 PLN płatne do 28.02.2018
   450,00 PLN płatne do 22.05.2018
   650,00 PLN płatne do 03.06.2018
  1. W zawodach GARMIN Iron Triathlon Ślesin na dystansie 1/8 IM w ramach rywalizacji sztafet obowiązują opłaty w wysokości:
   300,00 PLN płatne do 31.12.2017
   325,00 PLN płatne do 28.02.2018
   350,00 PLN płatne do 22.05.2018
   550,00 PLN płatne do 03.06.2018
  1. Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż jednej imprezie z cyklu GARMIN Iron Triathlon 2018 otrzymają rabat: przy zapisach na 2 imprezy: 5 zł na każde zawody (razem 10 zł taniej), przy zapisach na 3 imprezy: 10 zł na każde zawody (razem 30 zł taniej), przy zapisach na 4 imprezy: 15 zł na każde zawody (razem 60 zł taniej), przy zapisach na 5 imprez: 20 zł na każde zawody (razem 100 zł taniej), przy zapisach na 6 imprez: 25 zł na każde zawody (razem 150 zł taniej), przy zapisach na 7 imprez: 30 zł na każde zawody (razem 210 zł taniej).
  2. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  3. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  4. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa GIT Ślesin 2018, dystans″.
  5. Przy płatności on-line przez system PayU doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayU, prowizja nie zostanie naliczona.

  6. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Garmin Iron Triathlon Ślesin, to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz o ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona do dnia 20.05.2018 r.
  7. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 20.05.2018. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
  8. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  9. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  10. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Garmin Iron Triathlon Ślesin.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.irontriathlon.pl.
  1. Dane osobowe uczestników GARMIN Iron Triathlon Ślesin będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników GARMIN Iron Triathlon Ślesin będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w GARMIN Iron Triathlon Ślesin obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w GARMIN Iron Triathlon Ślesin. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z GARMIN Iron Triathlon Ślesin należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro@startlist.pl, z tematem maila „GARMIN Iron Triathlon Ślesin – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące GARMIN Iron Triathlon Ślesin Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących GARMIN Iron Triathlon Ślesin będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi 3.06.2018 o godzinie 9:00.
  2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe na kask i na rower, numer startowy na bieg, silikonowy czepek pływacki, zwrotny chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie etapu pływackiego (ratownicy wodni wraz ze sprzętem), profesjonalne zabezpieczenie medyczne, nadzór licencjonowanych sędziów na trasie zawodów, izotonik oraz wodę na punktach odświeżania, bufet w strefie finishera, ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach, medal za ukończenie zawodów.
  3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
  6. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  10. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych  i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

(c) 2016-17 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl